Kiedy zlecić odzyskanie wierzytelności firmie windykacyjnej?

Kiedy zlecić odzyskanie wierzytelności firmie windykacyjnej?

Jeśli mamy przeterminowane dokument, to nie ulega wątpliwości, że dzieje się coś co dziać się nie powinno. Pierwsza naszą reakcją powinien być kontakt z kontrahenta z przypomnieniem i pytaniem o przyczynę zaistniałej sytuacji. W większości przypadków jest to skuteczne i problemu nie ma. Gorzej jeśli nasz klient przeciąga sprawę i nie wywiązuje się ze złożonych obietnic. Wówczas taka sytuacja może trwać w nieskończoność. W pewnym momencie kontakt z takim kontrahentem się urwie, przestanie on odbierać telefony i odpisywać ma maile. Wówczas pozostaje nam już tylko postępowanie sądowe, które wiążę się z nie małymi kosztami.

Kiedy jest ten moment, w którym najlepiej oddać sprawę do firmy windykacyjnej?

Tak naprawdę wszystko zależy od sytuacji, od branży i od naszych ustaleń lub ich braku z kontrahentem. Jeśli powstaje zaległość w płatnościach należy reagować od razu, nie czekać na to, aż klient sam zapłaci. Zawsze jest jakaś przyczyna zaistnienia takiej sytuacji. Jeśli nasze telefony i maile nie przynoszą efektów, nie ma na co czekać. Trzeba reagować, wówczas są dwie możliwości albo sąd albo windykacja polubowna. To jest ten moment, w którym trzeba podjąć decyzję i cierpliwie czeka na jej konsekwencje.

Oddanie sprawy do sądu wiążę się z poniesieniem kosztów, natomiast zlecenie przeprowadzenia windykacji przez firmę, która się w tym specjalizuje, najczęściej nic nas nie kosztuje. Na przykład nasza firma nalicza swoje wynagrodzenie po odzyskaniu przez klienta wierzytelności.

 

Firma transportowa, czyli jak zarządzać wierzytelnościami, aby nie zbankrutować.

Firma transportowa, czyli jak zarządzać wierzytelnościami, aby nie zbankrutować.

Jak powszechnie wiadomo branża transportowa to bardzo trudny rynek. Składa się na to kilka czynników, takich jak wysokie koszty, duża konkurencja i długie terminy płatności przy krótkim terminie przedawnienia.

Z naszego punktu widzenia większość firm, które mają problemy z płatnościami to wynik błędów.

  • zgadzanie się na zapisy w umowie, które np: utrudniają wystawienie i dostarczenie FV
  • długie terminy płatności
  • pozwalanie na przekraczanie terminów płatności
  • niezabezpieczanie się na wypadek przeterminowania płatności
  • brak reakcji na przeterminowanie płatności, nawet kilka miesięcy

Oczywiście mamy świadomość, że przy tak dużej konkurencji, czasem trzeba iść na ustępstwa i zaryzykować. Warto to jednak robić w sposób rozsądny i odpowiednio się zabezpieczyć lub działać po zaistnieniu takiego faktu.

W naszej firmie klienci z branży transportu są traktowani ze szczególną troską, ponieważ krótki termin przedawnienia może spowodować spore straty finansowe. Powierzając nam swoje przeterminowane faktury, w znaczny sposób redukujesz prawdopodobieństwo utraty swoich pieniędzy!

Zapraszamy do kontaktu:

Grupa Kapitałowa BLITZ PROFIT Sp. z o.o.
ul. Jasielska 8A;
60-476 Poznań
tel: (61) 657-04-57; email: biuro@windykacja.org

OTRZYMAŁEŚ NAKAZ ZAPŁATY Z SĄDU?

OTRZYMAŁEŚ NAKAZ ZAPŁATY Z SĄDU?

Niestety są w Polsce firmy, które żerują na naszej niewiedzy. Ich działanie polega na ściąganiu nieistniejących długów.

Procedura jest prosta, skupują przedawnione długi lub po prostu je wymyślają, a następnie nachalnie wydzwaniają do ofiary próbując nakłonić do zapłaty. Sposób działania polega na permanentnym niepokojeniu ludzi przez telefony, sms, maile oraz listy wzywając do zapłaty. Firmy te próbują wyciągnąć dane osobowe ofiar, aby móc złożyć pozew do e-sądu, który niestety w trybie nakazowym (bez powiadomienia pozwanego, zwanego dłużnikiem) wydają nakaz zapłaty. Nie rzadko taki nakaz wysyłany jest pod zły adres celowo, aby ofiara nie miała możliwości odwołać się o takiego wyroku.

Jeśli otrzymaliście taki nakaz, macie zaledwie 14 dni na odpowiedź. Po tym terminie wyrok się uprawomocnia i firma oszust może skierować sprawę do egzekucji komorniczej, przed którą jest się bardzo trudno obronić.

Jeśli otrzymaliście nakaz zapłaty lub jesteście w czasie egzekucji komorniczej to zachęcamy do kontaktu, chętnie pomożemy obronić się przed takimi oszustami.

Kontakt:

Grupa Kapitałowa BLITZ PROFIT Sp. z o.o.
ul. Jasielska 8A;
60-476 Poznań
tel: (61) 657-04-57; email: biuro@windykacja.org

Czy da się odzyskać 75 000 zł na etapie windykacji przedsądowej?

Czy da się odzyskać 75 000 zł na etapie windykacji przedsądowej?

Otrzymaliśmy zlecenie na odzyskanie kwoty 75 000 zł od firmy budowlanej, która chyliła się ku upadłości. Zadanie wydawało się niezwykle trudne i niemal beznadziejne, jednak zdecydowaliśmy się podjąć się odzyskania długu.

Wierzycielem był podwykonawca, który nie otrzymał wynagrodzenia za ostatnie 3 miesiące pracy. Początkowo wahał się czy warto zlecać odzyskanie długu firmie windykacyjnej, jednak po naszej analizie przekonał się, że warto dać nam szansę.

Dłużnikiem była firma budowlana specjalizująca się w konstrukcjach stalowych. Od jakiegoś czasu zalegała z płatnościami u większej ilości pod wykonawców.

Rodzaj podjętych działań oraz ich charakter wynikał z dokładnej analizy sytuacji dłużnika oraz umiejętnej pracy windykatorów, którzy skutecznie nakłonili dłużnika do współpracy i spłaty zadłużenia.

Dług został spłacony w 4 ratach w okresie 12 tygodni. Według naszej wiedzy nasz klient był jedynym z wierzycieli, który został spłacony w całości. Obecnie firma dłużnik ogłosiła upadłość i nie ma możliwości odzyskania już pieniędzy.

Zachęcamy do kontaktu z naszym działem handlowym, który jest do Państwa dyspozycji: LINK

W naszej firmie nie stosujemy rozwiązań szablonowych, staramy się każdy przypadek rozpatrywać indywidualnie, a zastosowane metody windykacji dostosowujemy do konkretnej sytuacji.

Windykacja niedużych kwot

Często spotykamy się takim podejściem klientów – Mam kilka wierzytelności, jednak szkoda na nie czasu, ponieważ są na małe kwoty. Naszym zdaniem nie ma za małych kwot, ponieważ często ich zsumowani i doliczenie należnych odsetek daje całkiem spore sumy.

W naszej firmie nie mamy dolnej granicy wysokości długów do odzyskania, wśród naszych klientów są firmy, które przekazują mam sprawy o wartości poniżej 100 zł. Dopiero ich ilość, która nie rzadko wchodzi w setki, daje pełen obraz i skale problemu jaki jest generowany przez takich dłużników.

Zachęcamy do kontaktu i rozmowy na temat Państwa problemów, postaramy się doradzić i pomóc.

Odzyskiwanie pieniędzy za usługę fotograficzną.

Opis przypadku:

Pierwszy kontakt był telefoniczny, na jego podstawie został złożona oferta na kwotę 2000 zł, której przyjęcie było potwierdzone droga mailową. Na tej podstawie zleceniobiorca podjął działanie i wykonał zdjęcia, które następnie udostępnił zleceniodawcy. Po pobraniu zdjęć, została wystawiona FV, za którą zleceniodawca nie chciał zapłacić twierdząc, że zdjęcia mu się nie podobają. Pomimo wezwań do zapłaty, płatności nadal nie było.

Dzięki działaniom naszej firmy pieniądze udało się odzyskać na etapie przedsądowym. Nasze doświadczenie pozwala szybko przekonać dłużnika, do uregulowania zaległości. Wynika to z wieloletniego doświadczenia w branży i dziesiątkom tysięcy szczęśliwie zakończonych spraw.

Jeśli macie Państwo podobne problemy to zachęcamy do kontaktu z naszymi handlowcami: KONTAKT

Czy kwota 250 zł jest warta windykowania?

Czy kwota 250 zł jest warta windykowania?

Wierzyciel – osoba prywatna, dłużnik – osoba prywatna, kwota długu 250 zł.

Dług powstał w wyniku sprawy sądowej, na której zasądzono odszkodowanie w kwocie 250 zł, za zniszczenie mienia. Sprawa trafiła do naszej firmy po około 8 miesiącach bezskutecznych pism wzywających do zapłaty.

Podjęliśmy się windykacji i dług został w całości odzyskany w czasie półtora tygodnia.

Tak krótki termin odzyskania długu, był możliwy dzięki odpowiedniemu przygotowaniu do kontaktu z dłużnikiem oraz doświadczeniu naszych windykatorów.

Jest to jeden z wielu przykładów, które możemy opisać, ponieważ nasza firma jest skuteczna w swoich działaniach. Nasza skuteczność jest wynikiem niemal dwudziestoletnich doświadczeń na Polskim rynku.

Jeśli macie Państwo podobne sytuacje, serdecznie zachęcamy do kontaktu.