Wywiad gospodarczy

Informacja gospodarcza stanowi bardzo istotny element życia gospodarczego w krajach gdzie funkcjonuje: „WOLNY RYNEK”.

Znaczenie tej usługi można potraktować jako element zachowania prewencyjnego w myśl zasady, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć. Z biegiem czasu znaczenie tego rodzaju usług wzrosło na naszym rynku podobnie jak miało to miejsce w krajach Europy Zachodniej.

Dzięki naszym usługom problemy z dochodzeniem należności zostają ograniczone na skutek szerszego dostępu do informacji gospodarczej oraz lepszego jej wykorzystania. Podjęte ryzyko zostaje znacznie ograniczone. Naszą ofertę kierujemy do Państwa wychodząc naprzeciw potrzebom współczesnego rynku.

Przykładowe zakresy naszych usług:

  • Sprawdzenie formalne dokumentów – dokumenty rejestrowe firm: NIP, Regon, wypisy z rejestrów handlowych, informacje z akt sądowych spółek, określenie właścicieli podmiotów gospodarczych, udziałów w firmie, w miarę możliwości uzyskanie danych potwierdzających w/w dane informacje.
  • Sprawdzenie dokumentów ze stanem rzeczywistym poprzez wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania właścicieli jak i miejscu prowadzenia działalności gospodarczej. Uzyskiwanie danych księgowych i ekonomicznych (inaczej mówiąc sprawdzanie kondycji finansowej firmy).
  • Sprawdzanie i interpretacja dokumentów sprawozdawczych i bilansów.
  • Określanie własności majątku trwałego firmy, wykazy z ksiąg wieczystych.
  • Ustalenie majątku osobistego przedsiębiorców.
  • Uzyskanie informacji dotyczących ewentualnych zadłużeń firmy, zobowiązań, kredytów itd.
  • Ewentualne postępowania jakie toczą się przeciwko zainteresowanym podmiotom (w sądzie, u komornika).

Usługa wywiadu gospodarczego ma na celu weryfikację kondycji finansowej, ujawnienie majątku, przeprowadzenie badań przeszłości firm i osób prywatnych. Może być zlecana zarówno zanim dojdzie do transakcji (szczególnie polecana przy transakcjach z nowymi kontrahentami), jak i w każdym innym przypadku, gdy  Klient uzna to za stosowne, np. przed złożeniem zlecenia, przed skierowaniem sprawy na drogę sądową czy też egzekucyjną .

Zakres  informacji jest zawsze ustalany indywidualnie z Klientem.

Skontaktuj się z nami już TERAZ:

biuro@windykacja.org

tel: (61) 657 04 57