Polityka jakości

Zarząd Grupy Kapitałowej Blitz Profit Sp. z o.o. (GKBP) przykłada ogromną uwagę do zapewnienia najwyższej jakości dostarczanych przez spółkę usług. Dlatego też poprzez odpowiednie mechanizmy Systemu Zapewnienia Jakości Zarząd Grupy Kapitałowej Blitz Profit będzie dążył do zaoferowania klientom coraz wyższej, nieosiągalnej dotychczas na rynku jakości usług. W tym celu przy planowaniu i podejmowaniu działań będą wykorzystywane informacje zwrotne od klientów, informacje dotyczące konkurencji i przedsiębiorstw najlepszych w branży oraz inne mające wpływ na jakość usług GKBP. Szczególne znaczenie przywiązujemy do wypracowania jednolitych standardów postępowania, przy jednoczesnym elastycznym podejściu do powierzonych nam zadań.

Każdy pracownik Grupy Kapitałowej Blitz Profit jest zobligowany do aktywności na rzecz zapewnienia jakości oraz winien podejmować wszelkie działania projakościowe. Polityka Jakości wyznaczana przez Zarząd, współkreowana i realizowana przez pracowników GKBP ma na celu stałe doskonalenie usług i realizowanie ich na poziomie znacznie wyższym niż usługi konkurencji. Wysoka świadomość i zaangażowanie wszystkich pracowników w realizację polityki jakości jest kluczem do sukcesu GKBP. Dlatego też Zarząd GKBP będzie wykorzystywał silne sprzężenie zwrotne od pracowników GKBP dla weryfikacji założeń i stałego doskonalenia sposobów działania.

Nad funkcjonowaniem Systemu Zapewnienia Jakości GKBP czuwa Pełnomocnik Zarządu ds. Zapewnienia Jakości. Za realizację polityki jakości są odpowiedzialni wszyscy pracownicy GKBP.