Obsługa prawna

 

Grupa Kapitałowa BLITZ PROFIT Sp. z o.o. posiada bogate doświadczenie w udzielaniu wszechstronnej pomocy prawnej. Od wielu lat służymy pomocą prawną zarówno przedsiębiorstwom jak i osobom fizycznym. Udzielamy porad i prowadzimy sprawy z zakresu m. in.:

  1. Prawa gospodarczego: zagadnień dotyczących obowiązku ewidencji i rejestracji działalności gospodarczej przedsiębiorców (podejmowania lub dokonywania zmian, uzyskiwania koncesji, zezwoleń); prawa wekslowego i czekowego, prawa finansowego i zamówień publicznych itp.; stosowania dedykowanych instrumentów ochrony prawnej w obrocie gospodarczym; przygotowanie i monitorowanie realizacji umów
  2. Prawa administracyjnego: reprezentowanie klienta przed organami administracji państwowej i samorządowej w zakresie własności, obrotu i zarządzania nieruchomościami, prawa budowlanego oraz zamówień publicznych; przygotowania stosownej dokumentacji i pism koniecznych do skutecznego dochodzenia praw podmiotów zainteresowanych; prowadzenie działań z zakresu prawa podatkowego i karno-skarbowego
  3. Prawa handlowego i prawa spółek: wszelkich uregulowań Kodeksu spółek handlowych (rejestracja spółek prawa handlowego, sporządzanie statutów, umów, przeprowadzanie przekształceń kapitałowych spółek prawa handlowego, fuzji i przejęć)
  4. Prawa cywilnego: przygotowania umów i uregulowań umownych w cywilnym i gospodarczym obrocie krajowym oraz problematyki zabezpieczenia interesów stron; opiniowania zaproponowanej stronom treści umów, monitorowania przebiegu ich realizacji oraz prowadzenia negocjacji w kwestiach dotyczących odszkodowań wynikających z niewykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązań kontraktowych
  5. Prawa procesowego: prowadzenia rokowań, negocjacji oraz mediacji przed uspornieniem się spraw (postępowania polubowne, ugody); prowadzenie spornych i niespornych postępowań w sprawach gospodarczych lub cywilnych przed sądami wszelkich instancji i innymi organami orzekającymi; reprezentowanie Klienta przed sadami wszystkich instancji (w granicach udzielonego pełnomocnictwa – w celu skutecznej ochrony interesów reprezentowanych podmiotów).

Nasz dział prawny złożony z prawników i radców prawnych zapewni Państwu fachową obsługę oraz pomoc w sprawach powszechnie uważanych za bardzo skomplikowane – przeniesienia odpowiedzialności na członków zarządu spółek z o.o., europejskie nakazy zapłaty oraz powództwa skargi pauliańskiej.