Doradztwo

Świadczymy szeroki wachlarz usług związanych z zarządzaniem należnościami jak i obsługą prawną. Prócz standardowych usług czyli windykacji i monitoringu oferujemy przygotowywanie i negocjowanie kontraktów handlowych, przygotowywanie przedsiębiorstw do obrotu wekslowego i zabezpieczania transakcji papierami wartościowymi, nadzorowanie egzekucji komorniczych, doradztwo w zakresie obrotu wierzytelnościami oraz doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

Posiadamy również bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia negocjacji i mediacji. Wielokrotnie braliśmy udział w rozwiązywaniu spraw, które na pierwszy rzut oka wydawały się bardzo skomplikowane. Dzięki naszym kompetentnym negocjatorom udaje się osiągnąć rozwiązania z korzyścią dla obu stron.

Zakres usług doradczych omawiany jest z każdym klientem indywidualnie po uprzednim przedstawieniu sprawy.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

biuro@windykajca.org

tel: (61) 657 04 57