Windykacja należności

Windykacja należności to szereg działań podejmowanych w celu odzyskania długu wierzyciela. Zmiany w systemie gospodarczym w Polsce po 1989 roku spowodowały zmianę rynku producenta na rynek konsumenta. Jednocześnie nastąpiła zmiana problemów, jakie do tej pory występowały: aktualnie nie jest sztuką towar wyprodukować, lecz go sprzedać. W dalszej konsekwencji zmiany te spowodowały, że sprzedaż zaczęła funkcjonować poprzez tzw. kredyt kupiecki, gdzie zapłata za otrzymany towar następuje z opóźnieniem czasowym. Niestety kontrahenci często nie dotrzymują ustalonych terminów zapłaty, co może spowodować problemy finansowe w działalności gospodarczej. Kolejną konsekwencją wynikającą z nieterminowego płacenia jest uszczuplenie środków obrotowych firmy, co praktycznie zawsze wpływa gorzej na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Odzyskiwanie należności jest procesem czasochłonnym i wymagającym określonej wiedzy prawniczej oraz doświadczenia, dlatego warto zdecydować się na usługi profesjonalnej firmy windykacyjnej, która przejmie za Państwa wszystkie obowiązki związane z tym procesem. Zajmujemy się zarówno windykacją małych kwot, jak i dużych sum pieniędzy, a każdą usługę dopasowujemy do potrzeb klienta.

Jak wygląda proces odzyskiwania wierzytelności?

Odzyskiwanie wierzytelności przez naszą firmę składa się z kilku etapów. Każdy proces egzekwowania długów rozpoczynamy od windykacji polubownej, która często pozwala uzyskać porozumienie pomiędzy dłużnikiem, a wierzycielem. W przypadku wystąpienia takiej konieczności kierujemy sprawę na drogę sądową, a w efekcie wdrażamy postępowanie egzekucyjne. Wierzyciele mogą także skorzystać z giełdy długów, tym samym zaoszczędzić czas i szybciej odzyskać swoje pieniądze. Proponowane przez nas usługi są kompleksowe i w pełni komplementarne. Szczególne znaczenie dla procesu dochodzenia należności jest doświadczenie Spółki w zakresie wywiadu gospodarczego, co w znacznym stopniu ułatwia poszukiwanie dłużników i ich majątków na etapie egzekucyjnym. Na etapy windykacji składają się:

  • Postępowanie polubowne przedsądowe.

Ma na celu – poprzez działania formalne (oficjalne wystąpienie w imieniu Klienta), jak również negocjacje bezpośrednie (także w miejscu zamieszkania oraz prowadzenia działalności gospodarczej przez dłużnika), nakłonienie dłużnika do dobrowolnej zapłaty. Windykację polubowną rozpoczynamy od poinformowania dłużnika o konieczności zapłaty długu oraz czekających go konsekwencjach, w przypadku braku spłaty należności. W celu odzyskiwania długów stosujemy także rozbudowany system windykacji bezpośredniej – nie ograniczamy się jedynie do monitów i telefonów.

  • Postępowanie sądowe.

Po przeprowadzeniu postępowania polubownego zlecenie może być skierowane do postępowania sądowego w trybie gospodarczym. Prowadzi je nasz dział prawny, co znacznie skraca postępowanie na tym etapie. Końcowym efektem jest uzyskanie tytułu wykonawczego co umożliwia nam dalsze prowadzenie sprawy w imieniu Klienta.

  • Postępowanie polubowne przedegzekucyjne.

Prowadzone na drodze polubownej, w sytuacji uzyskania prawomocnych tytułów wykonawczych. Może zostać rozszerzone o wywiad gospodarczy.

  • Postępowanie egzekucyjne.

Przekazujemy sprawę do Kancelarii Komorniczej i czuwamy nad prawidłową realizacją postępowania egzekucyjnego i odzyskiwania należności. Podobnie jak na etapie postępowania sądowego nasz radca prawny reprezentuje Klienta, natomiast nasi pracownicy nadzorują pracę kancelarii komorniczych i wskazują komornikowi ustalony w trakcie działań windykacyjnych majątek dłużnika .

Prowadzimy wiele postępowań powszechnie uznawanych za bardzo trudne bądź niemożliwe do odzyskania. Skutecznie odzyskujemy należności po wielokrotnych umorzeniach egzekucji. Dzięki naszemu doświadczeniu oraz rozbudowanej usłudze wywiadu gospodarczego z sukcesem rozwiązujemy sprawy po bezskutecznych egzekucjach. Specjalizujemy się również w zakresie dochodzenia należności od nierzetelnych dłużników z zagranicy. Z sukcesem dochodzimy należności od dłużników z takich krajów jak m. in. Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Włochy. Jeżeli więc zależy Państwu na kompleksowej usłudze oraz wsparciu na każdym etapie postępowania windykacyjnego, zapraszamy do skorzystania z usług naszej firmy.