Windykacja należności

Zmiany w systemie gospodarczym w Polsce po 1989 roku spowodowały zmianę rynku producenta na rynek konsumenta. Jednocześnie nastąpiła zmiana problemów jakie do tej pory występowały: aktualnie nie jest sztuką towar wyprodukować, lecz go sprzedać. W dalszej konsekwencji zmiany te spowodowały, że sprzedaż zaczęła funkcjonować poprzez tzw. kredyt kupiecki, gdzie zapłata za otrzymany towar następuje z opóźnieniem czasowym.

Niestety kontrahenci często nie dotrzymują ustalonych terminów zapłaty co może spowodować problemy finansowe w działalności gospodarczej. Kolejną konsekwencją wynikającą z nieterminowego płacenia jest uszczuplenie środków obrotowych firmy co praktycznie zawsze wpływa gorzej na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

Proponowane przez nas usługi są kompleksowe i w pełni komplementarne. Szczególne znaczenie dla procesu dochodzenia należności jest doświadczenie Spółki w zakresie wywiadu gospodarczego, co w znacznym stopniu ułatwia poszukiwanie dłużników i ich majątków na etapie egzekucyjnym. Na etapy windykacji składają się:

 • Postępowanie polubowne przedsądowe.
  Ma na celu – poprzez działania formalne (oficjalne wystąpienie w imieniu Klienta), jak również negocjacje bezpośrednie (także w miejscu zamieszkania oraz prowadzenia działalności gospodarczej przez dłużnika), nakłonienie dłużnika do dobrowolnej zapłaty.Szczególnie wart podkreślenia jest rozbudowany system windykacji bezpośredniej – nie ograniczamy się jedynie do monitów i telefonów.
 • Postępowanie sądowe.
  Po przeprowadzeniu postępowania polubownego zlecenie może być skierowane do postępowania sądowego w trybie gospodarczym. Prowadzi je nasz dział prawny co znacznie skraca postępowanie na tym etapie. Końcowym efektem jest uzyskanie tytułu wykonawczego co umożliwia nam dalsze prowadzenie sprawy w imieniu Klienta.
 • Postępowanie polubowne przedegzekucyjne.
  Prowadzone na drodze polubownej, w sytuacji uzyskania prawomocnych tytułów wykonawczych. Może zostać rozszerzone o wywiad gospodarczy.
 • Postępowanie egzekucyjne.
  Przekazujemy sprawę do Kancelarii Komorniczej i czuwamy nad prawidłową realizacją postępowania egzekucyjnego. Podobnie jak na etapie postępowania sądowego nasz radca prawny reprezentuje Klienta natomiast nasi pracownicy nadzorują pracę kancelarii komorniczych i wskazują komornikowi ustalony w trakcie działań windykacyjnych majątek dłużnika .

Prowadzimy wiele postępowań powszechnie uznawanych za bardzo trudne bądź niemożliwe do odzyskania. Skutecznie odzyskujemy należności po wielokrotnych umorzeniach egzekucji. Dzięki naszemu doświadczeniu oraz  rozbudowanej usłudze wywiadu gospodarczego z sukcesem rozwiązujemy sprawy po bezskutecznych egzekucjach.

Specjalizujemy się również w zakresie dochodzenia należności od nierzetelnych dłużników z zagranicy. Z sukcesem dochodzimy należności  od dłużników z takich krajów jak m. in. Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Włochy i in.