Windykacja polubowna

Windykacja polubowna to czynność, którą wdrażamy w celu odzyskania wierzytelności naszego Klienta, bez udziału sądu. Każdą sprawę staramy się rozwiązać w sposób ugodowy dla obu stron, co często pozwala zaoszczędzić nerwów i czasu. Takie rozwiązanie może być zastosowane zarówno przy windykacji małych kwot, jak i w celu odzyskania wyższych należności.

Nasz udział w prowadzeniu działań dotyczących windykacji polubownej zdejmuje ze współpracujących z nami firm przykry obowiązek prowadzenia tego typu działań. Z drugiej strony dłużnicy mają większą motywację do spłaty zobowiązań, wiedząc, że druga strona wspierana jest przez wykwalifikowaną firmę windykacyjną.

Windykacja polubowna – procedura działania

W naszej firmie każdy proces odzyskiwania należności rozpoczynamy od windykacji polubownej. Zastosowanie takiego rozwiązania często pozwala uniknąć postępowania sądowego, które wydłuża czas egzekwowania należności Klienta. Windykacja polubowna składa się z kilku etapów. Pierwszym z nich jest poinformowania dłużnika o konieczności zapłaty oraz konsekwencjach braku spłaty długu w określonym terminie. Działając w imieniu Klienta, wysyłamy monity oraz kontaktujemy się telefonicznie w celu nakłonienia dłużnika do spłaty należności. Kolejnym krokiem są działania bezpośrednie i osobisty kontakt z dłużnikiem, w czasie którego negocjujemy warunki spłaty zadłużenia. Windykacja polubowna kończy się ustaleniem terminu zapłaty oraz ewentualnym rozłożeniem jej na dogodne zarówno dla wierzyciela, jak i dłużnika, raty. W momencie, kiedy proces ten nie przyniesie oczekiwanych efektów, kierujemy sprawę na drogę sądową.

Działania sądowe składają się z kilku etapów. Po uregulowaniu opłaty sądowej oraz przygotowaniu pozwu sprawa kierowana jest do sądu. Proces windykacji odbywa się po pomyślnym zakończeniu sprawy.