Monitoring należności

Monitoring należności jest działaniem prewencyjnym, mającym na celu ograniczenie możliwości opóźnień w płatnościach kontrahentów oraz powstania długów. Nasza usługa monitoringu płatności została nagrodzona prestiżowym „Medalem Europejskim” podczas X Edycji Konkursu. To innowacyjne rozwiązanie kierowane jest do wszystkich Klientów, którym zależy na monitorowaniu i kontrolowaniu spłaty należności od upłynięcia terminu płatności przez kilka kolejnych tygodni. W ten sposób możliwe jest zminimalizowanie ryzyka oraz zachowanie płynności finansowej firmy. W przypadku braku zapłaty w określonym terminie konieczne jest dochodzenie należności po uprzedniej akceptacji Klienta przystępujemy do windykacji należności, której celem jest odzyskanie długu.

Dlaczego monitoring należności jest tak istotny?

Nieterminowe płatności dotyczą bardzo wielu firm i często skutkują utratą płynności finansowej. Może to spowodować efekt domina i przyczynić się do tego, że firma, która nie otrzymuje należnej zapłaty, sama w pewnym momencie ma problemy z realizowaniem płatności. Monitoring należności jest więc niezwykle ważny dla zabezpieczenia finansów swojej firmy. Kontrahenci, którzy nie płacą na czas, nie zawsze robią to ze złej woli, czy z powodu braku środków na koncie. Niekiedy jest tak, że zwyczajnie zapominają o wykonaniu przelewu. Jeśli sytuacja nie jest monitorowana, może nawet dojść do przedawnienia roszczeń z tytułu braku wpłaty, dlatego ważne, by mieć takie rzeczy pod kontrolą. Monitoring należności polega więc na poinformowaniu klienta o zbliżającym się terminie płatności. Daje mu to możliwość uregulowania jej zgodnie z rachunkiem. W przypadku nieuregulowania w wymaganym terminie klient zostanie ponownie poinformowany o konieczności zapłaty oraz o tym, że została przekroczona wymagana data płatności.

Informacja może zostać przekazana do klienta telefonicznie, za pomocą SMS-a, maila lub też może mieć charakter oficjalnego pisemnego wezwania do zapłaty.

Korzyści z prowadzenia monitoringu płatności

Monitoring płatności to usługa, która przynosi wiele korzyści. Klienci, którzy zdecydują się skorzystać z oferowanego przez nas rozwiązania, zyskują kontrole nad finansami swojej firmy, a w przypadku opóźnień w płatnościach, mają szansę szybciej rozpocząć proces windykacji należności. Ponadto, zastosowanie monitoringu należności ułatwia zarządzanie wszystkimi wierzytelnościami. Nasi Klienci mają możliwość wyłączenia z monitoringu swoich kontrahentów, których uważają za priorytetowych. Wszelkie opłaty związane z tą formą współpracy są uzgadniane indywidualnie z każdą firmą, a sposób monitorowania dostosowujemy do specyfiki każdej branży. Z naszego doświadczenia wynika, że ta forma kontrolowania płatności zdecydowanie poprawia płynność finansową naszych Klientów. Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o tej innowacyjnej usłudze, zapraszamy do kontaktu telefonicznego. Chętnie odpowiemy na wszystkie nurtujące Państwa pytania.

Chcesz wiedzieć więcej o tej innowacyjnej usłudze, a może masz pytania?

biuro@windykacja.org

tel: (61) 657 04 57