Monitoring należności

Monitoring należności jest działaniem prewencyjnym, mającym na celu ograniczenie możliwości opóźnień w płatnościach kontrahentów oraz powstania długów. Nasza usługa monitoringu płatności została nagrodzona prestiżowym „Medalem Europejskim” podczas X Edycji Konkursu. To innowacyjne rozwiązanie kierowane jest do wszystkich Klientów, którym zależy na monitorowaniu i kontrolowaniu spłaty należności od upłynięcia terminu płatności przez kilka kolejnych tygodni. W ten sposób możliwe jest zminimalizowanie ryzyka oraz zachowanie płynności finansowej firmy. W przypadku braku zapłaty w określonym terminie konieczne jest dochodzenie należności po uprzedniej akceptacji Klienta przystępujemy do windykacji należności, której celem jest odzyskanie długu.

Korzyści z prowadzenia monitoringu płatności

Monitoring płatności to usługa, która przynosi wiele korzyści. Klienci, którzy zdecydują się skorzystać z oferowanego przez nas rozwiązania, zyskują kontrole nad finansami swojej firmy, a w przypadku opóźnień w płatnościach, mają szansę szybciej rozpocząć proces windykacji należności. Ponadto, zastosowanie monitoringu należności ułatwia zarządzanie wszystkimi wierzytelnościami. Nasi Klienci mają możliwość wyłączenia z monitoringu swoich kontrahentów, których uważają za priorytetowych. Wszelkie opłaty związane z tą formą współpracy są uzgadniane indywidualnie z każdą firmą, a sposób monitorowania dostosowujemy do specyfiki każdej branży. Z naszego doświadczenia wynika, że ta forma kontrolowania płatności zdecydowanie poprawia płynność finansową naszych Klientów. Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o tej innowacyjnej usłudze, zapraszamy do kontaktu telefonicznego. Chętnie odpowiemy na wszystkie nurtujące Państwa pytania.

Chcesz wiedzieć więcej o tej innowacyjnej usłudze, a może masz pytania?

biuro@windykacja.org

tel: (61) 657 04 57