Monitoring należności

Nasza usługa została nagrodzona prestiżowym „Medalem Europejskim” podczas X Edycji Konkursu.

   Usługa polega na monitorowaniu i kontrolowaniu spłaty należności od upłynięcia terminu płatności przez kilka kolejnych tygodni. W przypadku braku zapłaty w określonym terminie, sprawa przechodzi automatycznie do windykacji – po uprzedniej akceptacji z Państwa strony. Wszelkie opłaty związane z tą formą współpracy są uzgadniane indywidualnie z każdą firmą. Sposób monitorowania dostosowujemy do specyfiki każdej branży. Nasz Klient ma możliwość wyłączenia z monitoringu swoich kontrahentów, których uważa za priorytetowych.

   Z naszego doświadczenia wynika, że ta forma kontrolowania płatności zdecydowanie poprawia płynność finansową naszych Klientów.

Chcesz wiedzieć więcej o tej innowacyjnej usłudze, a może masz pytania?

biuro@windykacja.org

tel: (61) 657 04 57