Działania prewencyjne

   Dzięki współpracy z naszą firmą otrzymują Państwo dostęp do środków prewencyjnych, które pozwolą na minimalizowanie sytuacji spornych. Niesolidni klienci będą mieli świadomość, że jesteście Państwo pod opieką kompetentnej firmy windykacyjnej.

Proponujemy następujące środki prewencyjne:

MONITY NA ZLECENIE

Pomagają przypomnieć dłużnikom o zaległościach w płatnościach. Treść monitów zawiera adnotacje prawne informujące o konsekwencjach nie zapłacenia należności. Monity prewencyjne posiadają identyfikację graficzną naszej firmy windykacyjnej co dodatkowo zwiększa ich oddziaływanie. Monity wysyłamy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru w imieniu naszych klientów. Na koniec raportujemy przebieg usługi i analizujemy z klientem ewentualne podjęcie dalszych działań.

Na koniec szczegółowo raportujemy przebieg usługi i analizujemy z klientem podjęcie dalszych działań.

PIECZĄTKI PREWENCYJNE

W ofercie posiadamy pieczęć prewencyjno – monitorującą oraz pieczęć prewencji windykacyjnej. Pieczęć prewencyjno – monitorująca delikatnie przypomina o konieczności zapłaty i upływającym terminie. Natomiast pieczęć prewencji windykacyjnej stosujemy gdy doszło do przekroczenia terminu płatności. Informuje ona o konieczności zapłaty.

Dzięki zastosowaniu odpowiednich fraz oraz identyfikacji graficznej naszej firmy, klienci mają świadomość konsekwencji wynikających z nieopłacenia należności.

Skorzystaj z proponowanych przez nas rozwiązań i skontaktuj się z nami już TERAZ!

 biuro@windykacja.org

tel: (61) 657 04 57