Kiedy zlecić odzyskanie wierzytelności firmie windykacyjnej?

Kiedy zlecić odzyskanie wierzytelności firmie windykacyjnej?

Jeśli mamy przeterminowane dokument, to nie ulega wątpliwości, że dzieje się coś co dziać się nie powinno. Pierwsza naszą reakcją powinien być kontakt z kontrahenta z przypomnieniem i pytaniem o przyczynę zaistniałej sytuacji. W większości przypadków jest to skuteczne i problemu nie ma. Gorzej jeśli nasz klient przeciąga sprawę i nie wywiązuje się ze złożonych obietnic. Wówczas taka sytuacja może trwać w nieskończoność. W pewnym momencie kontakt z takim kontrahentem się urwie, przestanie on odbierać telefony i odpisywać ma maile. Wówczas pozostaje nam już tylko postępowanie sądowe, które wiążę się z nie małymi kosztami.

Kiedy jest ten moment, w którym najlepiej oddać sprawę do firmy windykacyjnej?

Tak naprawdę wszystko zależy od sytuacji, od branży i od naszych ustaleń lub ich braku z kontrahentem. Jeśli powstaje zaległość w płatnościach należy reagować od razu, nie czekać na to, aż klient sam zapłaci. Zawsze jest jakaś przyczyna zaistnienia takiej sytuacji. Jeśli nasze telefony i maile nie przynoszą efektów, nie ma na co czekać. Trzeba reagować, wówczas są dwie możliwości albo sąd albo windykacja polubowna. To jest ten moment, w którym trzeba podjąć decyzję i cierpliwie czeka na jej konsekwencje.

Oddanie sprawy do sądu wiążę się z poniesieniem kosztów, natomiast zlecenie przeprowadzenia windykacji przez firmę, która się w tym specjalizuje, najczęściej nic nas nie kosztuje. Na przykład nasza firma nalicza swoje wynagrodzenie po odzyskaniu przez klienta wierzytelności.