Na czym polega windykacja polubowna i kiedy warto z niej skorzystać?

Windykacja polubowna, inaczej nazywana windykacją miękką, to w bardzo wielu przypadkach najlepszy sposób na odzyskanie należnych pieniędzy bez wchodzenia na drogę prawną. Proces ten zazwyczaj nie jest łatwy, wymaga sporych umiejętności negocjacyjnych i często bywa czasochłonny. Niemniej bardzo często kończy się sukcesem bez konieczności składania pozwu w sądzie cywilnym.

Co to jest windykacja polubowna?

Celem czynności podejmowanych w ramach windykacji polubownej jest ustalenie takich warunków spłaty długu, które będą korzystne dla obu stron. Dzięki temu wierzyciel może odzyskać należne środki bez wdrażania procesu sądowego. W wielu przypadkach działania z tego zakresu kończą się sukcesem i można całkowicie zrezygnować z pomocy sądu czy komornika.

W ramach windykacji miękkiej podejmowane są różne czynności, w tym m.in. wysyłanie ponagleń do zapłaty za pośrednictwem listów, telefonów czy wiadomości SMS, a także negocjacje z dłużnikiem. Oczywiście wszystkie podejmowane działania odbywają się zgodnie z prawem. Proces ten zwykle wymaga czasu i jest kilkuetapowy. Najpierw wysyłane są informacje do dłużnika o braku spłaty długu i wyznaczonych terminach. Następnie prowadzone są rozmowy, które mają nakłonić go do spłaty należności. Kolejnym etapem jest kontakt bezpośredni z dłużnikiem, podczas którego negocjowane są warunki spłaty zadłużenia. Windykator dąży do tego, aby dłużnik uregulował zaległości na dogodnych dla obu stron zasadach. Jeśli jednak windykacja miękka nie przynosi oczekiwanych rezultatów, sprawa może być skierowana na drogę sądową.

Kiedy warto skorzystać z windykacji polubownej?

Windykacja polubowna powinna rozpoczynać każdy proces odzyskiwania należności. Jest to rozwiązanie wdrażane zarówno przy niewielkich kwotach, jak i przy wyższych należnościach. Jest to bardzo ważny etap, który zawsze powinien poprzedzać decyzję o skierowaniu sprawy do sądu.

Profesjonalnie przeprowadzona windykacja polubowna może przynieść oczekiwane rezultaty, dlatego też nie należy ignorować jej znaczenia. Oczywiście w przypadku niektórych dłużników wstępne działania windykacyjne mogą nie przynieść oczekiwanego rezultatu. Jeśli jednak dojdzie do sprawy sądowej, będzie można przedstawić dowody na to, że podejmowane były próby w kierunku odzyskania należności.

Grupa Kapitałowa BLITZ PROFIT Sp. z o.o.
ul. Omańkowskiej 48
60-465 Poznań

Telefon: 506 123 827, 61 657 04 57