Kiedy można się starać o unieważnienie kredytu we frankach?

Unieważnienie kredytu we frankach szwajcarskich z całą pewnością jest sporym odciążeniem kredytobiorców, dla których to zobowiązanie finansowe okazało się szczególnie problematyczne. Trzeba jednak pamiętać, że proces ten nie jest łatwy, chociaż tzw. frankowicze mają obecnie coraz więcej możliwości w dochodzeniu swoich praw. Umowy kredytowe niejednokrotnie przekraczały granice swobody umów określone w art. 3531 Kodeksu cywilnego, co teoretycznie może prowadzić do nieważności czynności prawnej jako sprzecznej z ustawą.

Unieważnienie umowy kredytowej

Obecnie polskie sądy coraz częściej decydują się na unieważnienie umów frankowiczów. Na taki stan rzeczy wpływ miało przede wszystkim orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), a także rozstrzygnięcie jednej z najgłośniejszych polskich spraw dotyczących kredytu we frankach szwajcarskich w 2019 r. Obecnie zdecydowana większość spraw kończy się pozytywnym wyrokiem dla kredytobiorców.

Dla frankowiczów, którzy przez lata zmagają się z poważnym obciążeniem finansowym, to ogromna szansa. Aby jednak z niej skorzystać, należy stosownie się przygotować od strony prawnej. Nasza firma zapewnia kompleksową pomoc frankowiczom, jeśli więc potrzebujesz profesjonalnego doradztwa, służymy wsparciem.

Unieważnienie umowy kredytowej jest możliwe przede wszystkim w przypadku występujących w dokumencie niedozwolonych klauzul, jeśli po ich usunięciu umowa nie może dalej istnieć (to podstawowa różnica między unieważnieniem umowy a tzw. odfrankowaniem kredytu). Do unieważnienia może dojść również wtedy, gdy sąd stwierdzi, że umowa jest sprzeczna z przepisami prawa, a więc staje się nieważna — traktowana jest tak, jakby nigdy nie została zawarta. Co to oznacza dla frankowicza? Musi on zwrócić całą otrzymaną kwotę kredytu, jednak bank ma obowiązek zwrotu wszelkich pobranych od kredytobiorcy świadczeń, a więc m.in. rat kredytu, odsetek, prowizji.

Dla frankowiczów unieważnienie umowy kredytu to sposób na rozwiązanie poważnych problemów finansowych, na które zostali narażeni, zaciągając zobowiązanie we frankach szwajcarskich. Warto więc dociekać swoich praw, jeśli warunki umowy nie są zgodne z obowiązującym prawem.

Grupa Kapitałowa BLITZ PROFIT Sp. z o.o.
ul. Omańkowskiej 48
60-465 Poznań

Telefon: 506 123 827, 61 657 04 57