Windykacja małych kwot. Dlaczego niewielkie kwoty trudno odzyskać?

Wielu przedsiębiorców ma problem z odzyskaniem należnej im zapłaty za wykonane usługi czy sprzedane towary. Czasami należności obejmują stosunkowo niskie kwoty, więc pojawia się pytanie, czy w ogóle opłaca się wdrażać działania windykacyjne w celu ich odzyskania. O ile jedna nieuregulowana faktura na niską kwotę być może nie będzie zbytnim obciążeniem dla budżetu, o tyle, gdy zbierze się ich więcej, możemy mieć do czynienia z całkiem pokaźnymi sumami.

Małe kwoty — duży problem?

Wielu przedsiębiorców zastanawia się, czy przy niskich kwotach warto podejmować działania windykacyjne w celu odzyskania należności. W zasadzie nie ma najniższego pułapu, od jakiego można windykować dłużnika. Jednocześnie zaległości, które winny jest dłużnik za zrealizowanie usługi, nie powinny być mu darowane tylko dlatego, że mamy do czynienia z małą kwotą. Trzeba jednak wziąć pod uwagę początkowe koszty, jakie trzeba będzie ponieść, starając się o odzyskanie pieniędzy. Warto też uwzględnić czas, jaki poświęcimy na podjęcie działań. Zawsze też istnieje ryzyko, że pieniądze odzyskamy dopiero po pewnym czasie, np. gdy dłużnik będzie wypłacalny. Dlatego też przy wyjątkowo niskich i pojedynczych należnościach warto zastanowić się, czy rzeczywiście wdrażanie windykacji będzie opłacalne.

Z drugiej strony brak działań dyscyplinujących dłużnika do zapłaty wpływa niekorzystnie nie tylko na budżet firmy, ale także na postrzeganie jej przez innych klientów. Jak często słyszą windykatorzy naszej firmy: ”O taką małą kwotę tyle rabanu?”. Wytłumaczenie, że nasz klient nie pozwala sobie na to, by mu nie płacono, wzmaga szacunek dla niego.

Kiedy windykacja małych kwot może okazać się korzystna?

Problem z dochodzeniem należności przy niewielkich kwotach dotyczy przede wszystkim małych i średnich przedsiębiorców. To właśnie oni najczęściej muszą radzić sobie z wierzytelnościami o niskim nominale. Niejednokrotnie takich nieuregulowanych należności jest wiele, łącznie stanowiąc wartość, o którą zdecydowanie opłaca się walczyć. Wierzytelności, w których pojawiają się w dużych ilościach długi o niskich kwotach, najczęściej okazują się rentowne. W takich sytuacji zdecydowanie warto nawiązać współpracę z firmą windykacyjną, powierzając jej wszystkie swoje niespłacone wierzytelności niezależnie od wartości pojedynczych spraw.

Odzyskiwanie własnych pieniędzy, nawet przy stosunkowo niewielkich kwotach, jest szczególnie ważne i potrzebne obecnie, kiedy wielu przedsiębiorców boryka się z kryzysem i spadkiem obrotów i często wymaga zmian mentalności w podejściu do tego zagadnienia lub organizacyjnych – aby utrzymać właściwy stosunek dodatkowych kosztów z tytułu dochodzenia niewielkich wierzytelności do spodziewanych efektów. Należy zatem spowodować wzrost „odzyskiwalności” takich długów, przy możliwie najniższym wzroście kosztów. To bez wynajęcia zewnętrznej firmy windykacyjnej jest w zasadzie niemożliwe.

Grupa Kapitałowa BLITZ PROFIT Sp. z o.o.
ul. Omańkowskiej 48
60-465 Poznań

Telefon: 506 123 827, 61 657 04 57